ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δομημένες Καλωδιώσεις
Οι υποδομές σας είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρισης σας. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το φτιάχνετε μία φορά και αλλάζει δύσκολα, γι' αυτό πρέπει να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προβλέψεις και μελέτες έτσι ώστε να δουλεύετε πάντα απροβλημάτιστα.

Στην TechCommandos αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης σύμφωνα με διεθνή standards, με προσοχή πάντα ώστε να παρέχεται η απαραίτητη εφεδρεία για μελλοντικές αλλαγές ή επεκτάσεις.

Η καλωδίωση μπορεί να καλύπτει τα εξής:

  • Συμβατική Tηλεφωνία
  • IP Τηλεφωνία (VoIP)
  • Δίκτυο Δεδομένων Χαλκού
  • Τηλεοπτική καλωδίωση
  • Καλωδιώσεις ρεύματος
  • Καλωδιώσεις συστήματος ασφαλείας
  • Κάμερες παρακουλούθησης

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παραμετροποίησησης, σας παρέχουμε τη δυνατότητα υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Address:
Ωρωπού 68, Γαλάτσι

Phone:
210 300 8610

Email:
info@techcommandos.gr

TC logo White

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Address:
Ωρωπού 68, Γαλάτσι

Phone:
210 300 8610

Email:
info@techcommandos.gr